Dragonfly in amber - Födda 201019 - Från nyfödda till ca en vecka gamla

Miss MacKenzie - Hona - EMS: NFO nt (24) Amber (spotted)

Bonnie Wee Lassie - Hona - NFO n 24 (brunspotted)

Laird Fraser - Hane - NFO d 22 (rödtabby)

James MacTavish - Hane - NFO at (24) - Light Amber (spotted)